Zagrożenia płynące z uderzenia pioruna

Data dodania: 04.05.2017


fPodczas budowy domu musimy zadbać o to, aby odpowiednio zabezpieczyć dom przed różnymi rodzajami zagrożeń, również tymi spowodowanymi przez warunki astronomiczne. Jedną z najniebezpieczniejszych sytuacji, która może nam się przytrafić jest doświadczenie wyładowania elektrycznego. Wymieniamy zagrożenia płynące z uderzenia pioruna.

Na etapie budowy domu, a tak naprawdę podczas tworzenia projektu architektonicznego należy obowiązkowo uwzględnić montaż instalacji odgromowej. Takie postępowanie pomoże nam w zapobieganiu nieszczęść, które mogą nadejść w przyszłości, a także uchroni nasz przed pokryciem nieprzewidywanych kosztów remontu lub odbudowy.

Winter Holztechnik

Jednak jakie dokładnie zagrożenia może wywołać astronomiczne wyładowanie elektryczne? Jeśli piorun uderzy w niezabezpieczony dach budynku, może to znacząco wpłynąć na stan techniczny ścian, przykładowo powodując widoczne pęknięcia na ich powierzchni. Bardzo częstymi skutkami uderzeń pioruna są także uszkodzenia fundamentów, a dokładniej mówiąc ich izolacji. Różnorodność problemów wynika z tego, że sposób w jaki przemieści się prąd jest całkowicie  nieprzewidywalny. Warto jednak zauważyć, że energia elektryczna przemieszcza się drogą o najmniejszym oporze, czyli za pośrednictwem materiałów mało odpornych na przebicie. Należy pamiętać, że na przepływ prądu w materiałach słabo przewodzących, przykładowo w cegle lub drewnie, jest ściśle związany z procesem wydzielania ogromnych ilości ciepła. Niezwykle istotne jest również to, że gwałtowne przejście wilgoci ze stanu ciekłego w stan gazowy, czyli parę wodną może prowadzić do poważnych uszkodzeń mechanicznych konstrukcji. Właśnie w celu uniknięcia tego typu wydarzeń na domach montuje się instalację odgromową.

Projektując dom jedno- lub wielorodzinny, musimy mieć na uwadze to, że jeśli budynek nie przekracza piętnastu metrów wysokości, nie mamy obowiązku montażu piorunochronu. Jednak jeśli chcemy mieć pewność, że dom będzie odpowiednio zabezpieczony, watro uwzględnić to w projekcie oraz poinformować o tym firmę budowlaną, z którą współpracujemy. Jeśli korzystamy z usług dewelopera, musimy upewnić się, czy w ofercie posiadają odpowiednio zabezpieczone domy. Możemy również poszukać przedsiębiorstw oferujących tworzenie indywidualnych projektów. Przykładowo, TLS Developer stawia na pierwszym miejscu potrzeby swoich klientów, dlatego bez żadnych problemów będziemy mogli wzbogacić wyposażenie naszego domu o dowolne elementy, również o instalację odgromową.

Inwestowanie w nieruchomości nad morzem