Proces budowlany domu – część 1

Data dodania: 06.07.2016


Budowa idealnego domu to ekscytujący moment, w którym przyszły właściciel może obserwować jak plany rozrysowane w koncepcji architektonicznej w końcu stają się rzeczywistością. Cały proces realizacji budowlanej projektu można podzielić na 3 etapy. Pierwszym z nich jest osiągnięcie tak zwanego stanu surowego otwartego.

Przez samo określenie procesu budowlanego należy rozumieć wszystkie prace związane z budową danego obiektu budowlanego. Wszyscy uczestnicy tego procesu podlegają przepisom Prawa budowlanego, a nie przestrzeganie norm ujętych w prawodawstwie może skutkować poważnymi konsekwencjami. Jeśli nadzór budowlany stwierdzi, że inwestor dokonał samowoli budowlanej może na niego nałożyć karę sięgającą nawet 50 tysięcy złotych i zażądać rozbiórki nielegalnie powstałego obiektu.

Uczestnikami procesu budowlanego są zgodnie z art. 17 Prawa budowlanego: inwestor, czyli właściciel powstającego budynku, architekt odpowiedzialny za projekt obiektu, kierownik budowy, który koordynuje wszystkie wykonywane prace oraz inspektor nadzoru inwestorskiego, który w praktyce pełni podobne funkcje, jak adwokat reprezentujący klienta w sądzie. Nadzór inwestorski w większości przypadków nie jest wymagany, można go ustanowić na życzenie. W budowie domu uczestniczą także inni specjaliści, w zależności od potrzeb danego projektu i terenu, na przykład geodeci czy geolodzy.

Na pierwszy etap budowy domu składa się ogół prac związanych z odpowiednim przygotowaniem działko do wykonania na niej prac oraz stopniową realizacją zaplanowanych działań do momentu, w którym obiekt będzie w stanie surowym otwartym. Taki budynek ma już postawione ściany nośne, stropy, więźbę i pokrycie dachu, więc widać ogólną kubaturę obiektu, chociaż w praktyce jeszcze daleka droga przed inwestorem, zanim jego idealny dom stanie się rzeczywistością.

Prawo budowlane nie wyznacza oficjalnie pojęcia stanu surowego obiektu, więc żeby uniknąć nieporozumień z wykonawcą czy deweloperem warto dokładnie określić zakres prac w ramach takiego etapu. Dobrym standardem jest przyjęcie zakresu prac, który obejmuje między innymi: wykonanie fundamentów, systemów izolacji przeciwwodnych i cieplnych, podkładów podposadzkowych, ścian fundamentowych, nośnych i działowych. Oprócz tego dom w stanie surowym otwartym powinien mieć wykonane stropy, schody oraz konstrukcję dachu, wraz z systemem rynien i obróbką blacharską.


Deweloper – budowa nowoczesnych domów: www.tlsdeveloper.pl