Modyfikacje projektu domu – na jakie możesz sobie pozwolić?

Data dodania: 03.08.2018


Kiedy masz w planie budowę swojego własnego domu, musisz rozpocząć go od wyboru odpowiedniego projektu – możesz równie dobrze, postawić na indywidualny projekt domu, albo też wybrać projekt gotowy, który będzie tylko zaadaptowany do posiadanej przez ciebie działki. Niezależnie od tego, na jaki projekt domu postawisz, będziesz potrzebował odpowiedniego pozwolenia na budowę – dopiero po tym można wystartować z wieloma pracami. Pamiętaj o tym, że projekt domu powinien zawsze uwzględniać twoje potrzeby oraz oczekiwania.

Wybór projektu to nie koniec twojego obcowania z nim – rzadko jest tak że nie trzeba go modyfikować w żaden sposób – najczęściej dokumentacja projektowa jest modyfikowana wiele razy. Zmiany mogą dotyczyć wielu różnych rzeczy – w zależności od tego, czego dotyczy oraz jak wpływa na formę budynku, musimy uważać, aby nie naruszyć przepisów prawa budowlanego. Prawo to dokładnie określa, jakie zmiany projektowe są istotne i należy je zgłosić do odpowiedniego organu, a jakie obędą się bez takiej konieczności. Kto może dokonać oceny tego, czy dana zmiana wymaga zgłoszenia? Najczęściej będzie to projektant, który przygotowywał nasz projekt domu. Jeżeli nie jest on osobą z dużym doświadczeniem, może zdarzyć się mu pomyłka, która spowoduje, że dana zmiana zostanie źle zaklasyfikowana. W takiej sytuacji koszt pomyłki ponosi niestety osoba budująca dom. Pamiętaj, że kontrola budowy może odbyć się o różnych porach oraz na różnych etapach budowania domu – czasami jednak dopiero przy odbiorze nieruchomości do użytkowania.

Deweloper Szczecin

Warto pamiętać o tym, że jeżeli planujemy wprowadzenie istotnych zmian i odstępstw od projektu wcześniej już zatwierdzonego, musimy zamówić projekt zamienny i starać się o modyfikację pozwolenia na budowę. Projekt zamienny uwzględni zmiany, które chcemy wprowadzić, ale zachowa wstępne założenia architektoniczne. Które zmian są szczególnie istotne? Po pierwsze będzie to zmiana zakresu zagospodarowania terenu na obszarze działki – oznacza to, że nie możesz po akceptacji projektu wybudować domu o 100 metrów obszerniejszego, niż wynika z projektu. Dodatkowo, zmiany mogą dotyczyć także modyfikacji kubatury budynku, jego wysokości czy też ilości pięter. Każdy, kto przeprowadza budowanie domu bez posiadania odpowiednich pozwoleń, musi liczyć się z konsekwencjami tak zwanej samowolki budowlanej. Takie zachowanie nie jest odpowiednie i może zakończyć się wstrzymaniem budowy przez nadzór budowlany. Firma budowlana, którą wybierzesz, również powinna mieć na względzie kwestie związane z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji.

Budowa domów Szczecin