Kiedy trzeba starać się o pozwolenie a kiedy zgłoszenie budowy?

Data dodania: 27.02.2017


Zanim na placu budowy ruszą pierwsze poważne prace inwestor musi zadbać o dopełnienie niezbędnych formalności. Kilka lat temu wskutek zmian w prawie budowlanym procedura uzyskania pozwolenia uległa znacznemu uproszczeniu, dzięki czemu droga do własnego domu stała się nieco mniej skomplikowana. Sprawdzamy dokładnie jak wygląda obecna sytuacja – kiedy trzeba starać się o pozwolenie a kiedy zgłoszenie budowy w zupełności wystarczy?

Zmiana przepisów – zgłoszenie zamiast pozwolenia

Przeszło 2 lata temu w życie weszły przepisy, które ucieszyły chyba wszystkich inwestorów, planowali wkrótce budowę domów. Zgodnie z nimi w przypadku wybranych inwestycji budowlanych zamiast długiej i skomplikowanej procedury uzyskania pozwolenia na budowę można zastosować wyłącznie zgłoszenie prac budowlanych.

W praktyce inwestor składa wniosek do odpowiedniego lokalnego urzędu, czyli starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu – jeśli w określonym terminie nie pojawi się odmowa, oznacza to, że zgłoszenie zostało przyjęte pozytywnie.

Zgłoszenie budowy

W skład dokumentacji wymaganych przy zgłoszeniu budowy domów wchodzi przede wszystkim formularz zgłoszenia, dostępny między innymi w urzędach lub na oficjalnych stronach internetowych ministerstwa infrastruktury. W takim dokumencie musimy podać takie informacje jak planowany termin rozpoczęcia prac czy zakres i rodzaj robót.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy zgłoszenie jest odpowiednią procedurą między innymi w przypadku takich inwestycji jak:

  • jednorodzinne, wolno stojące budynki mieszkalne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane – dodatkowo, jeśli inwestor rozpoczyna budowę domu musi pamiętać, że go zgłoszenia musi dołączyć projekt budowlany.;
  • wolno stojące, parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, na przykład garaże, wiaty, oranżerie;
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków (o wydajności do 7,50 m3) lub zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3.

Możliwość prowadzenia prac na podstawie zgłoszenia obowiązuje przede wszystkim w przypadku budowy, rozbudowy i nadbudowy. Jeżeli jednak chodzi o przebudowę jednorodzinnych domów, w wyniku której dojdzie do zwiększenia obecnego pola oddziaływania budynku, inwestor musi ubiegać się o pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę

Nawet jeśli planowana inwestycja nie została ujęta w wykazie obiektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie, droga do rozpoczęcia prac nie musi być zbyt uciążliwa. Zgodnie z tym, co mówi rozporządzenie ministerialne, procedury uzyskania pozwolenia na budowę zostały maksymalnie uproszczone, w wyniku czego złożenie wniosku nie powinno sprawiać wielu problemów.

Co więcej, wszystkie wzory wniosków są dostępne do pobrania na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – wystarczy je pobrać, wypełnić zgodnie z instrukcjami i złożyć w odpowiednim urzędzie.


Sprawdź ofertę – budowa domów na działce klienta: deweloper Szczecin