Formalności związane z budową domu jednorodzinnego

Data dodania: 06.07.2016


Każdy, kto zdecydował się na poważny krok, jakim na pewno jest budowa domu jednorodzinnego wie, że połową sukcesu jest przebrnięcie przez biurokrację i załatwienie wszystkich formalności. Pozwolenie na budowę, wnioski, opłaty, terminy… Przyjrzyjmy się, jak krok po kroku zadbać o poprawną dokumentację związaną z rozpoczęciem budowy domu i uzyskaniem pozwolenia na rozpoczęcie prac.

Przed rozpoczęciem budowy

Zanim na dobre inwestor rzuci się w wir pracy związanej z realizacją projektu swojego idealnego domu powinien sprawdzić dokładnie warunki terenu, na którym na powstać obiekt. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, w tym celu należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu (miejskiego lub powiatowego), gdzie otrzymamy informację o planach zagospodarowania terenu. Jeśli działka, na której planujemy budowę domu nie ma jeszcze ustanowionego planu zagospodarowania konieczne będzie złożenie wniosku, w którym inwestor uzyska decyzję o warunkach zabudowy.

Zgodnie Prawem budowlanym (art. 41. ust.1 i 2) rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić w momencie, gdy geodeta wytyczy dom na działce budowlanej, teren zostanie poddany niwelacji (w tym na przykład wyprofilowanie gruntu), działka zostanie podłączona do infrastruktury technicznej (prądu i wody), a teren budowy zostanie odpowiednio zagospodarowany (między innymi ogrodzenie placu budowy).

Kto i gdzie składa wniosek

Generalnie za dokumentację i sprawy administracyjne związane z budową domu odpowiada inwestor, czyli przyszły właściciel domu. Jeśli inwestor z jakichś przyczyn nie chce lub nie może dopilnować, aby wszystkie wymogi formalne związane z budową domu jednorodzinnego zostały spełnione, może wyznaczyć pełnomocnika. Rolę tę może sprawować jedynie osoba fizyczna, więc najczęściej powierza się ją architektowi, który wykonał projekt budynku. Jeśli inwestor decyduje się na współpracę z deweloperem wszelkie formalności zazwyczaj będzie mieć z głowy, ponieważ dobry deweloper powinien zadbać o dopełnienie wszystkich formalności w imieniu inwestora, z uzyskaniem pozwolenia na budowę włącznie.

Wniosek o pozwolenie na budowę domu należy złożyć do urzędu powiatowego, na terenie którego znajduje się nasza działka. Wyjątkiem będą działki zlokalizowane w miastach na prawach powiatu – wtedy trzeba udać się do urzędu miasta.

Czy złożenie wniosku jest płatne

Jeśli planowany dom nie będzie służył inwestorowi do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej złożenie takiego wniosku nie wiąże się z żadnymi opłatami. Natomiast w przypadku, gdy właściciel planuje przeznaczyć na cele inne niż mieszkaniowe, czyli na przykład chce część domu zagospodarować z przeznaczeniem pod prowadzenie sklepu. Wtedy opłata wynosi 1 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej domu.

Jakie dokumenty trzeba przygotować

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, dokumenty niezbędne do złożenia w urzędzie to:

  • wniosek o pozwolenie na budowę (dostępny na stronie internetowej MIB oraz w urzędach powiatowych i miejskich);
  • projekt budowlany domu (4 egzemplarze);
  • aktualne zaświadczenie potwierdzające uprawnienia architekta do projektowania domów (wydaje je odpowiedni organ samorządu zawodowego, głównie izba architektów);
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dostępne w urzędach lub na stronie internetowe MIB).

Oprócz tego trzeba pamiętać, że jeśli planujemy użytkować część domu w celach innych niż mieszkaniowe konieczne będzie przedstawienie dowodu zapłaty, a jeśli działka budowlana nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędne będzie też uzyskanie stosownej decyzji.

W niektórych przypadkach urzędnicy mogą wymagać dodatkowej dokumentacji – szczegółowych informacji należy szukać w swoim urzędzie powiatowym lub miejskim.

Jak długo pozwolenie na budowę jest ważne

Uzyskane pozwolenie na budowę domu jest co do zasady ważne przez 3 lata od momentu wydania zgody. Jeśli w ciągu 3 lat inwestor nie rozpocznie budowy lub przerwie prace na okres dłuższy niż 3 lata musi ponownie złożyć wniosek do urzędu.


Budowa domów w Szczecinie: www.tlsdeveloper.pl